fbpx

Miként zajlik a mediáció?

Mi a mediációs vagy más néven közvetítői eljárások folyamata, jogszabályi háttere? Mire számíthatsz a közvetítői eljárás során?

A közvetítői eljárás

 • részletes szabályait a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. sz. törvény tartalmazza,
 • egy alternatív vitarendezési eszköz, amely gyorsabb, rugalmasabb és olcsóbb mint a bírósági eljárások,
 • során a cél mindkét érintett fél számára elfogadható megoldást találni, hogy a köztük lévő konfliktus a jövőben megszűnjön.

 

  A közvetítői eljárás indítása

  Írásos kezdeményezés

  A közvetítői eljárást bármelyik fél kezdményezheti írásban emailben, levélben vagy a lap alján található űrlapon.

  w

  Előkészítő beszélgetések

  Az eljárás indítása előtt a körülmények megismerése és a felekkel való megismerkedés céljából mindkét fél számára 1-1,5 órás egyeztetési lehetőséget biztosítok.

  Időpont egyeztetés

  A közvetítői eljárás indítását a felkérő lapon megadott adatok alapján készítem elő.

  Amennyiben a vita rendezését csak az egyik fél kezdeményezte, akkor a felkérésen megadott adatok alapján felveszem a kapcsolatot a másik féllel is.

  A mediációs ülések menete

  Az ülés indítása

  Az időkeret és a kommunikációs alapelvek ismertetése, a folyamat bemutatása.

  x

  Megszakítás nélküli idő

  Az ülésnek ebben a szakaszában  mindkét fél kb. 15-20 percet kap, hogy kifejtse álláspontját. Ez idő alatt csak a közvetítőhöz beszél, a másik fél nem szólhat hozzá.

  w

  Eszmecsere

  Ebben a szakaszban a közvetítő összegzi a felmerült vitatémákat, priorizálja azokat, majd egyesével külön-külön megkeresi mindegyikhez a felekkel az elfogadható megoldást.

  l

  Megállapodás

  Az ülés lezárásakor az eszmecsere során született megállapodások írásba foglalása történik meg. A megállapodást mindkét félnek alá kell írnia.

   

  Amennyiben az ülés végén maradtak nyitott kérdések, akkor rész megállapodás születik, és a többi téma egyeztetése a következő alkalommal folytatódik. A rész megállapodás még nem vihető bíró vagy közjegyző elé.

  Gyakran ismételt kérdések

  A mediáció és a közvetítés ugyanaz?

  Igen, a két szó egymás szinonímája. Jelentésük azonos.

  Mik a mediációs eljárás alapelvei?

  A közvetítői eljárás egy alternatív vitarendezési mód, amelyben a közvetítő garantálja a

  • pártatlanságot,
  • titoktartást,
  • önkéntességet és
  • jövőorientáltságot.

  A pártatlanság vagy semlegesség elve azt jelenti, hogy a közvetítő független mindkét féltől, objektív, valamint azonos lehetőségeket biztosít mindkét fél számára.

  A titoktartás elve azt jelenti, hogy a közvetítő az eljárás során tudomására jutott információkat nem adja tovább a folyamat lezárását követően sem.

  A mediációs eljárás önkéntes – kivéve, ha bíróság rendeli el -, mindkét fél szabad akaratából vesz részt a folyamatban.

  A jövőorientáltság elve azt jelenti, hogy a folyamat egy jelenben fennálló probléma megoldását célozza, nem foglalkozik a múlttal, egy elfogadható jövőkép megvalósításához vezető utat keresi.

  Milyen témákban vállalsz szakértői mediációt?

  A szakértői vagy más nével evaluatív mediáció során a felek megállapodásához szakértői segítséget is nyújtok.

  Fő témák:

  • Informatikai projektekkel kapcsolatos konfliktusok kezelése
  • Gazdasági ügyekkel (felszámolás, átalakítás, kiválás, hitel, elszámolás stb.) kapcsolatos konfliktusok kezelése
  • Generációváltással kapcsolatos konfliktusok kezelése

  A szakmai hátteremről bővebben itt olvashatsz.

  Ki viseli a mediációs eljárás költségeit?

  A jogszabályok alapján a közvetítés díját és költségeit – eltérő megállapodás hiányában – a felek egymás között egyenlő arányban viselik.

  Üzleti mediáció esetén (pl. két munkatárs vitájának megoldása) a megbízó cég is vállalhatja a költségeket.

  Ha csak az egyik fél kezdeményezi az eljárás lefolytatását, a közvetítő közreműködhet abban, hogy a többi fél a kezdeményezéshez csatlakozzon; e közreműködésért ellenérték nem állapítható meg. 

  A megállapodás kötelező érvényű?

  A közvetítéssel született megállapodás – ha az egyik fél nem teljesíti –, nem kényszeríthető ki, így érdemes az egyezséget a bíróságon vagy is jóváhagyatni vagy közjegyzői okiratba foglalni.

  Bírósági jóváhagyás illetéke a pertárgy értékének 1%-a, de maximum 15.000 Ft. A bíróság a jóváhagyás időpontját a közös kérelem beérkezését követő 15 napon belüli időpontra tűzi ki, így 1-2 hónapon belül akár lezárható a jogvita.

  forrás: Jogászvilág

  Szakértők bevonása lehetséges?

  A mediációs eljárásba a felek kérésére a közvetítő behívhat szakértőt. A szakértő díját és költségeit – eltérő megállapodás hiányában – a felek egymás között egyenlő arányban viselik.

  Az eljárásban az indító és a záró megbeszélés kivételével –  ezeken a személyes megjelenés kötelező – meghatalmazott is képviselheti a feleket, valamint lehetőség van arra is, hogy jogi képviselő is részt vegyen az eljárásban.

  Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?

  Az előkészítő beszéletések hossza általában 1-1,5 óra

  A közös mediációs ülések hossza maximum 3 óra. 

  A felek megoldásra való törekévésétől és a probléma bonyolultságától függ, hogy hány ülésre van szükség.

  Hol zajlik a mediációs eljárás?

  A mediáció alapelveinek megfelelően semleges helyen egy általam bérelt irodában. Munkahelyi mediáció esetén, a megbízó is biztosíthatja a helyszín, amennyiben ez mindkét fél számára megfelelő.

  Eljárást elsősorban Győrben és Budapesten vállalok, de szükség esetén más helyszín is szóba jöhet.

  Közvetítői eljárást kezdeményezek

  LinkedIn
  LinkedIn
  Share
  Follow by Email
  Pinterest
  fb-share-icon
  Instagram