fbpx

Miként zajlik a mediáció?

Mi a mediációs vagy más néven közvetítői eljárások folyamata, jogszabályi háttere? Mire számíthatsz a közvetítői eljárás során?

A közvetítői eljárás

 • részletes szabályait a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. sz. törvény tartalmazza,
 • egy alternatív vitarendezési eszköz, amely gyorsabb, rugalmasabb és olcsóbb mint a bírósági eljárások,
 • során a cél mindkét érintett fél számára elfogadható megoldást találni, hogy a köztük lévő konfliktus a jövőben megszűnjön.

 

  A közvetítői eljárás indítása

  Írásos kezdeményezés

  A közvetítői eljárást bármelyik fél kezdményezheti írásban emailben, levélben vagy a lap alján található űrlapon.

  w

  Előkészítő beszélgetések

  Az eljárás indítása előtt a körülmények megismerése és a felekkel való megismerkedés céljából mindkét fél számára 1-1,5 órás egyeztetési lehetőséget biztosítok.

  Időpont egyeztetés

  A közvetítői eljárás indítását a felkérő lapon megadott adatok alapján készítem elő.

  Amennyiben a vita rendezését csak az egyik fél kezdeményezte, akkor a felkérésen megadott adatok alapján felveszem a kapcsolatot a másik féllel is.

  A mediációs ülések menete

  Az ülés indítása

  Az időkeret és a kommunikációs alapelvek ismertetése, a folyamat bemutatása.

  x

  Megszakítás nélküli idő

  Az ülésnek ebben a szakaszában  mindkét fél kb. 15-20 percet kap, hogy kifejtse álláspontját. Ez idő alatt csak a közvetítőhöz beszél, a másik fél nem szólhat hozzá.

  w

  Eszmecsere

  Ebben a szakaszban a közvetítő összegzi a felmerült vitatémákat, priorizálja azokat, majd egyesével külön-külön megkeresi mindegyikhez a felekkel az elfogadható megoldást.

  l

  Megállapodás

  Az ülés lezárásakor az eszmecsere során született megállapodások írásba foglalása történik meg. A megállapodást mindkét félnek alá kell írnia.

   

  Amennyiben az ülés végén maradtak nyitott kérdések, akkor rész megállapodás születik, és a többi téma egyeztetése a következő alkalommal folytatódik. A rész megállapodás még nem vihető bíró vagy közjegyző elé.

  Gyakran ismételt kérdések

  A mediáció és a közvetítés ugyanaz?

  Igen, a két szó egymás szinonímája. Jelentésük azonos.

  Mik a mediációs eljárás alapelvei?

  A közvetítői eljárás egy alternatív vitarendezési mód, amelyben a közvetítő garantálja a

  • pártatlanságot,
  • titoktartást,
  • önkéntességet és
  • jövőorientáltságot.

  A pártatlanság vagy semlegesség elve azt jelenti, hogy a közvetítő független mindkét féltől, objektív, valamint azonos lehetőségeket biztosít mindkét fél számára.

  A titoktartás elve azt jelenti, hogy a közvetítő az eljárás során tudomására jutott információkat nem adja tovább a folyamat lezárását követően sem.

  A mediációs eljárás önkéntes – kivéve, ha bíróság rendeli el -, mindkét fél szabad akaratából vesz részt a folyamatban.

  A jövőorientáltság elve azt jelenti, hogy a folyamat egy jelenben fennálló probléma megoldását célozza, nem foglalkozik a múlttal, egy elfogadható jövőkép megvalósításához vezető utat keresi.

  Milyen témákban vállalsz szakértői mediációt?

  A szakértői vagy más nével evaluatív mediáció során a felek megállapodásához szakértői segítséget is nyújtok.

  Fő témák:

  • Informatikai projektekkel kapcsolatos konfliktusok kezelése
  • Gazdasági ügyekkel (felszámolás, átalakítás, kiválás, hitel, elszámolás stb.) kapcsolatos konfliktusok kezelése
  • Generációváltással kapcsolatos konfliktusok kezelése

  A szakmai hátteremről bővebben itt olvashatsz.

  Ki viseli a mediációs eljárás költségeit?

  A jogszabályok alapján a közvetítés díját és költségeit – eltérő megállapodás hiányában – a felek egymás között egyenlő arányban viselik.

  Üzleti mediáció esetén (pl. két munkatárs vitájának megoldása) a megbízó cég is vállalhatja a költségeket.

  Ha csak az egyik fél kezdeményezi az eljárás lefolytatását, a közvetítő közreműködhet abban, hogy a többi fél a kezdeményezéshez csatlakozzon; e közreműködésért ellenérték nem állapítható meg. 

  A megállapodás kötelező érvényű?

  A közvetítéssel született megállapodás – ha az egyik fél nem teljesíti –, nem kényszeríthető ki, így érdemes az egyezséget a bíróságon vagy is jóváhagyatni vagy közjegyzői okiratba foglalni.

  Bírósági jóváhagyás illetéke a pertárgy értékének 1%-a, de maximum 15.000 Ft. A bíróság a jóváhagyás időpontját a közös kérelem beérkezését követő 15 napon belüli időpontra tűzi ki, így 1-2 hónapon belül akár lezárható a jogvita.

  forrás: Jogászvilág

  Szakértők bevonása lehetséges?

  A mediációs eljárásba a felek kérésére a közvetítő behívhat szakértőt. A szakértő díját és költségeit – eltérő megállapodás hiányában – a felek egymás között egyenlő arányban viselik.

  Az eljárásban az indító és a záró megbeszélés kivételével –  ezeken a személyes megjelenés kötelező – meghatalmazott is képviselheti a feleket, valamint lehetőség van arra is, hogy jogi képviselő is részt vegyen az eljárásban.

  Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?

  Az előkészítő beszéletések hossza általában 1-1,5 óra

  A közös mediációs ülések hossza maximum 3 óra. 

  A felek megoldásra való törekévésétől és a probléma bonyolultságától függ, hogy hány ülésre van szükség.

  Hol zajlik a mediációs eljárás?

  A mediáció alapelveinek megfelelően semleges helyen egy általam bérelt irodában. Munkahelyi mediáció esetén, a megbízó is biztosíthatja a helyszín, amennyiben ez mindkét fél számára megfelelő.

  Eljárást elsősorban Győrben és Budapesten vállalok, de szükség esetén más helyszín is szóba jöhet.

  Közvetítői eljárást kezdeményezek

  LinkedIn
  LinkedIn
  Share
  Follow by Email
  Instagram