Mediáció, az alternatív vitarendezés

Konfliktusok, viták rendezése mediátorként a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján magánéleti és üzleti ügyekben.

A medációs eljárás legnagyobb előnye a peres eljárásokkal szemben a gyorsaság, a diszkréció és a költséghatékonyság mellett az, hogy mindkét fél érdekeinek megfelelő megoldás születik.

Cégünk közvetítői nyilvántartási szám: XX-IFFO/1181/5/2020

Közvetítői igazolványom száma: K001280

Magánéleti konfliktust szeretnék megoldani

Üzleti vitát szeretnék megoldani

man and woman sitting on sofa in a room
man and woman sitting on sofa in a room

Mikor forduljak mediátorhoz?

Amikor az üzleti vagy a magánéleti konfliktust szeretnél békésen, diszkréten és gyorsan megoldani, akkor igazságügyi mediátorként tudok közvetíteni közted és a másik fél között. A mediációs eljárás célja, hogy létrejöjjön köztetek egy olyan megállapodás, amely mindkét fél számára megfelelő.

Fontos, hogy mindkét félben legyen szándék a vita rendezésére. A mediáció során segítek megfogalmazni a valódi igényeiteket magatok és egymás felé, és támogatlak benneteket abban, hogy közös tudjatok megoldást találni a nehéz helyzet feloldására.

four men looking to the paper on table
four men looking to the paper on table

Mi pontosan a mediáció?

A mediáció, avagy más néven közvetítés egy alternatív vitarendezési eljárás, amelynek célja, hogy a vitás felek között egy mindkét fél számára megfelelő megállapodás jöjjön létre. Amennyiben a felek igénylik, a megállapodás ügyvéd, közjegyző vagy bíró közreműködésével végrehajthatóvá tehető. Az ügyvéd, közjegyző vagy bíró nem ellemzi a megállapodás tartalmát, csak azt ellenőrzik, hogy jogszabályoknak ne legyen ellentmondó. Így minden olyan megoldás, amit jogszabály nem tilt, része lehet a megállapodásnak. A mediátorként én vagyok az a személy, aki semleges harmadik félként közvetít a felek között, mederben tartja a kommunikációt, segít feltárni a konfliktus valódi - sok esetben érzelmi - okait, segít megfogalmazni a felek vállalásait a megállapodásban. A közvetítőnek nem egy jogvita eldöntése a feladata, hanem egy kölcsönösen kedvező megállapodás elérése. Végül esély nyílik a felek közötti viszony rendezésére. Mediátorként olyan kommunikációs eszközöket alkalmazok, amelyek segítenek abban, hogy a feszült helyzetben a felek szükségleteiket indulatok nélkül fogalmazzák meg, és találjanak konszenzusos megoldást.

A mediációs vitarendezésnek számos előnye van a bírósági eljárásokkal szemben.

 • Diszkrét
  Amíg a bírósági tárgyalások nyilvánosak, azaz a felek vitájáról, annak részleteiről bárki tudomást szerezhet, a mediáció eljárásban csak a két fél vesz részt, és a mediátort titoktartásra kötelezi a jogszabály.

 • Gyors
  Amennyiben a felek ténylegesen meg akarnak állapodni, akkor a mediációs eljárás általában 3-5 alkalmat igényel. Egy alkalom legfeljebb 3 óra hosszúságú a gyakorlat szerint. A mediációs alkalmak időpontjáról a felek állapodnak meg a mediátorral, nincs ítélkezési szünet, így akár egy nyár alatt is megoldható egy vitás helyzet.

 • Költséghatékony
  A folyamatban nincs illeték, nincsenek rejtett költségek, a feleknek mediátor óradíján felül csak olyan költségeket kell állniuk, amiben megállapodtak. Ilyen költség lehet a megállapodás végrehajtható okiratba foglalása, vagy közösen kiválasztott szakértő bevonása.
  Amennyiben egy peres eljáráshoz kapcsolódva mediátor bevonásával megállapodást kötnek a felek, akkor a per a megállapodás elfogadásával lezárul, és az illetékek összege jelentős mértékben csökken.

Mire számítsak a mediációs folyamat során?

1.

Amikor úgy döntesz, hogy a vitádat mediátor segítségével rendezed, akkor első lépésben írásban fel kell kérned a mediátort a közvetésre. Mediátort az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében tudsz keresni

2.

A mediátor 8 napon belül visszajelez, hogy a felkérést tudja-e vállalni, azaz nem áll fent összeférhetetlenség.

3.

A mediátor felveszi a kapcsolatot a másik féllel. Amennyiben ő is nyilatkozik, hogy részt vesz az eljárásban, akkor a mediátor mindkét féllel egyeztet időpontot egy ún. előkészítő beszélgetésre, ahol megismeri mindkét felet, a hozzáállásukat a vitához. A mediátor mindkét fél számára azonos időt és feltételeket biztosít ennél a beszélgetésnél.

4.

A mediátor ezután indítja a folyamatot. Először mindkét féllel időpontot egyeztet az első ülésre. A jogszabály előírja, hogy az első ülésen és a megállapodás aláírásakor mindkét félnek személyesen jelen kell lennie, a többi alkalommal elegendő lehet egy meghatalmazott személy is. Ez utóbbira általában üzleti viták rendezésénél kerül sor. 

5.

Amikor a felek minden vitás témájukra megoldást találtak, a mediátor a megállapodást írásba foglalja, amit a felek aláírnak. Amennyiben végrehajtható dokumentumra van szükségük, akkor ezt a megállapodást kell ügyvéddel, közjegyzővel vagy bíróval okiratba foglalniuk.

Írásos kezdeményezés​

Hogyan indul a mediációs eljárás?

Időpontegyeztetés
Előkészítő beszélgetések

Az eljárás indítása előtt a körülmények megismerése és a felekkel való megismerkedés céljából mindkét fél számára 1-1,5 órás egyeztetési lehetőséget biztosítok.

A közvetítői eljárás indítását a felkérő lapon megadott adatok alapján készítem elő.

Amennyiben a vita rendezését csak az egyik fél kezdeményezte, akkor a felkérésen megadott adatok alapján felveszem a kapcsolatot a másik féllel is.

A közvetítői eljárást bármelyik fél kezdményezheti írásban emailben, levélben vagy a lap alján található űrlapon.

Az ülés indítása

A mediációs alkalmak felépítése

Eszmecsere
Megszakítás nélküli beszéd

Az ülésnek ebben a szakaszában mindkét fél kb. 15-20 percet kap, hogy kifejtse álláspontját. Ez idő alatt csak a közvetítőhöz beszél, a másik fél nem szólhat hozzá.

Ebben a szakaszban a közvetítő összegzi a felmerült vitapontokat, priorizálja azokat, majd egyesével külön-külön segíti a feleket abban, hogy megtalálják mindegyikhez az elfogadható megoldást.

Az időkeret és a kommunikációs alapelvek ismertetése, a folyamat bemutatása.

Az ülés lezárásakor az eszmecsere során az egyes témákban született megállapodások írásba foglalása történik meg. A megállapodást mindkét félnek személyesen alá kell írnia.

Amennyiben további ülésekre van szükség, akkor itt csak rész megállapodás születik.

Megállapodás

Kérdések és válaszok

Mediátorként semleges harmadik félként közvetítek vitás helyzetekben. Olyan kommunikációs eszközöket alkalmazok, amelyek segítenek abban, hogy a feszült helyzetben a felek szükségleteiket indulatok nélkül fogalmazzák meg, és találjanak konszenzusos megoldást.

Nagy előnye a mediációs vitarendezésnek, hogy a bírósági eljárásoknál olcsóbb és gyorsabb megoldást biztosít, valamint lehetővé teszi olyan vállalások írásba foglalását, amelyek egy bírósági eljárás során nem merülnek fel. A közvetítőnek nem egy jogvita eldöntése a feladata, hanem egy kölcsönösen kedvező megállapodás elérése.
Végül esély nyílik a felek közötti viszony rendezésére.

Közvetítői névjegyzék nyilvántartási számom: T/003017

Mit csinál a mediátor?

Segítek újra harmóniát teremteni

Üzleti konfliktusok feloldása:
 • Informatikai projektekkel kapcsolatos konfliktusok kezelése

 • Gazdasági ügyekkel (felszámolás, átalakítás, kiválás, hitel, elszámolás stb.) kapcsolatos konfliktusok kezelése

 • Generációváltással kapcsolatos konfliktusok kezelése

Amennyiben a felek igénylek evaluatív mediációs eljárást is vállalok. Ilyen esetben a vitatott kérdésnek szakértőjeként a pártatlanság megőrzése mellett szakmai érvek értékelésével is segítem a megállapodás létrejöttét.

Vállalati, munkahelyi mediáció:

Munkatársak közötti viták, munkaügyi és HR viták, szervezeti konfliktusok megoldásával segítek a jó munkahelyi légkör helyreállításában.

Emberi konfliktusok kezelése:

Családi, párkapcsolati/válási, kapcsolattartási, vagyonmegosztási ügyekben segítek megállapodásra jutni.

Iskolai és kamasz mediációval segítek a fiatalokkal való jó kapcsolat kialakításában

Felkérés mediációs eljárás lefolytatására